Link Search Menu Expand Document

Virtualization

Công nghệ ảo hóa - virtualization cho phép khai thác khả năng hoạt động của các phần cứng trong một hệ thống máy chủ bằng cách chạy đồng thời nhiều hệ điều hành trên đó. Trên mỗi hệ điều hành sử dụng cho những ứng dụng riêng biệt hoặc phục vụ cho nhiều khách hàng khác nhau để tối ưu hoá khả năng phần cứng của hệ thống máy chủ.

Công nghệ ảo hoá tạo ra một lớp trung gian - hypervisor quản lý việc chia sẻ và phân phối tài nguyên phần cứng trên máy tính Host đến các hệ điều hành phía trên Guest OS. Các tài nguyên phần cứng thường là RAM, CPU, Hard Disk, Networking.

Việc ảo hoá đem lại những lợi ích chính:

  • Tính sẵn sàng: giúp ứng dụng hoạt động liền mạch, giảm thiểu gián đoạn khi phần cứng gặp sự cố
  • Tính mở rộng: khả năng tùy biến, thu hẹp hay mở rộng mô hình server tuỳ theo nhu cầu sử dụng
  • Tính hiệu quả: tận dụng nguồn tài nguyên, tránh lãng phí thiết bị phần cứng không cần thiết
  • Quản lý tập trung: giúp việc giám sát và quản lý hoạt động hệ thống dễ dàng hơn

Bên cạnh đó, việc ảo hoá theo cách thức này cũng tồn tại nhược điểm:

  • Ảo hoá phần cứng và các hệ điều hành tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên Host OS
  • Việc thực thi ứng dụng thường mất nhiều thời gian do quá trình khởi động Guest OS

Containerization Ouput

Để khắc phục những nhược điểm này, thay vì ảo hoá toàn bộ hệ điều hành, người ta đưa ra một cơ chế ảo hoá - containerization tập trung vào môi trường thực thi ứng dụng. Cơ chế ảo hoá giúp này chúng ta đóng gói ứng dụng cùng các thư viện và cấu hình cần thiết trong một container để triển khai dễ dàng trên nhiều môi trường làm việc khác nhau. Việc sử dụng container đồng thời giúp các kĩ sư phần mềm tập trung hơn vào phát triển logic sản phẩm, trong khi nhóm vận hàng DevOps có thể triển khai và vận hàng sản phẩm một cách thuận lợi hơn.

Có nhiều công nghệ cung cấp khả năng xây dựng, triển khai containers.Trong những công nghệ này, Docker được sử dụng phổ biến nhất và đóng một vai trò nền tảng. Dựa trên Docker, chúng ta có các công cụ hỗ trợ và phối hợp hoạt động của nhiều containers:

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Docker , bao gồm những khái niệm cơ bản, mô hình hoạt động và những ví dụ cơ bản thường áp dụng trong quá trình xây dựng Microservices.


Table of contents


Copyright © 2019-2022 Tuan Anh Le.